GARANTIER

Start // Garantier

Vår inställning till säker ställning

Vår inställning till säker ställning

Enligt dagens regelvärk får man vid arbete högre än två meter inte använda stege, vid denna höjd och högre krävs godkänd byggnadsställning med skyddsräcken och uppfartsled. Om någon annan än du själv ska arbeta från byggnadsställningen måste den sättas upp av någon som har särskild utbildning. Om man exempelvis anlitat vänner och bekanta för att utföra arbete på en höjd högre än två meter är man juridiskt sett betraktad som arbetsgivare och vid eventuell skada också skadeståndsskyldig. Nybohov Ställning i Stockholm förfogar över modern ram och spirställning i högsta kvalitet och anpassar oss helt efter ditt önskemål med bästa möjliga säkerhet och arbetsmiljö som utgångspunkt.

Utbildning

Vi utbildar all vår personal och vi har en dokumenterad kvalitetsplan. Vidareutbildning av vår personal sker kontinuerligt eftersom kraven på de arbeten vi utför hela tiden skärps. Vidareutbildning borgar också för smidighet och funktion i våra åtaganden, samt att vi kan garantera kvalitet och trygghet. Arbetena skall kännetecknas av hög kvalitet och säkerhet. Utbildningarna ger oss möjlighet till styrkt arbetsledarkompetens, personal med godkända prov samt visar att vi är ett seriöst och ansvarstagande företag.