Peri Up

Start // Produkter // Layher

Flexibiliteten hos PERI UP Flex fasadställning möjliggör flera olika lösningar som är användarvänliga. Med några få komponenter som konsoler och balkbeslag, kan komplicerade fasadformer också byggas in för en säker arbetsplats.

Modulställningen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och PERI tar ett konstruktionsansvar för ställningsdimensioneringen. Passar alla typer av byggnader upp till Lastklass 6. PERI UP Flex möter kraven på Europastandard EN 12810 och EN 12811.

Säkra arbetsförhållande

Arbetsplattformar är helt täckta utan luckor och överlappande plank

Halkskydd

Alla stålplan har integrerad lyftspärr och halksäker yta med perforering

Lätt att montera

”Gravity Lock” för snabb och säker montering av horisontaler. När kilhuvudet placeras i rosetten, faller kilen ned och låser till automatiskt

Snabb att montera

Monteras med skyddsräcke i förväg

Vill du veta mer?