Väderskydd Västerås

Start // Väderskydd // Väderskydd Västerås

Väderskydd i Västerås

Behöver du utrustning för bygg- eller renoveringsarbete? Se då till att hitta ett sätt att bli oberoende av väder, minska tiden som arbetet tar och garantera fuktsäkerheten. Låter det omöjligt? Inte om du väljer att investera i ett högkvalitativt väderskydd. På Nybohov Ställning förser vi byggprojekt i hela Västerås med kvalitetssäkra väderskydd. Vi har ett stort utbud av anordningar som går att anpassa till såväl stora som små byggprojekt. Kontakta oss och berätta om ditt specifika projekt så ordnar vi utrustning som passar för just dig! Vi besöker dessutom gärna byggarbetsplatsen och ger våra råd.

Väderskydd för ett svenskt klimat

Sverige är ett vindpinat land. Det vet alla som bor här, men få har mer erfarenhet av vårt varierande väder än byggarbetare. I både kraftig blåst, extrem hetta och snöfall arbetar de på byggnadsställningar över hela landet. På fasader, på tak och på villor, dag ut och dag in. Faktum är att det inte bara är arbetarnas situation som kan påverkas negativt av vädret. Både själva byggarbetsplatsen och objektet som byggs eller renoveras kan äventyras om man inte skyddar dem ordentligt. Man brukar säga att man ska bygga när det är vackert väder. Men om man skulle följa det mottot slaviskt så skulle det inte bli mycket gjort på byggnadsfronten i Sverige. Vi måste helt enkelt bygga utan att förlita oss på vädret. Men som tur är så finns det effektiva metoder för att underlätta för byggnadsprojekt, både för de som arbetar och för byggnaden. Efterfrågan på väderskydd i västerås har nämligen aldrig varit större, och den ökar ständigt. Nybohov Ställning är ett av de bolag med längst erfarenhet och bredast kunskap om väderskydd i västeråssområdet. I vårt stora utbud finns högkvalitativa och effektiva skydd som under lång tid har underlättat för många byggarbetsplatser i länet. Vi gör det helt enkelt lättare att bygga och att renovera, oavsett om det är ett litet eller stort projekt. För att skydda huset mot regn, snö och fukt så är vårt rekommendation att man skaffar ett rejält skydd. Framförallt om det handlar om trähus, som är särskilt känsliga. Vi har lösningarna!

Vad är ett väderskydd?

Arbetsmiljöverket definierar det som en temporär byggnadskonstruktion vars syfte är att skydda en byggnad eller anläggning från “klimatisk påverkan”. Vi instämmer med Arbetsmiljöverkets definition, och konstaterar att det är just det som vi förser byggen med. Ett väderskydd består alltid av ett tak, men för större och mer långvariga projekt kan ofta väggar tillkomma. Faktum är att tillämpningen av väderskydd inte är särskilt gammal. I alla fall inte om man jämför med hur länge byggarbeten har funnits. Metoden är ungefär 20 år gammal, men utbudet och tekniken utvecklas hela tiden. Man kan säga att det, under de senaste åren, har skett en tydlig attitydförändring inom byggbranschen. Skyddsanordningar av det här slaget talas om i allt mer positiva ordalag. Vi märker detta tydligt, och ser hur allt fler väljer att säkra sina byggprojekt med hållbara väderskydd i västerås.

Fördelar med väderskydd

Efter många år i branschen är det enkelt för oss att se många fördelar med att ta hjälp av skydd för projekt i västerås. Studier visar på att man, genom att använda metoden, kan underlätta både för arbetstagare och för själva bygg-objektet. Ökad produktivitet, bättre arbetsförhållanden och kortare byggtider är bara några av de fördelar som nämnts. Det handlar helt enkelt om att inte låta nederbörd, temperatur eller belysning bestämma förutsättningarna för ditt arbete. Det ska du göra själv!

Väderskydd för bättre arbetssituation

För många människor i Sverige är utomhusbyggen vardag. Tack vare att vi förser byggen i västerås med täta och bra väderskydd så kan vi se till att de får en trevligare arbetsmiljö. Förutom att man hjälper arbetstagarna att få en bättre arbetssituation så säkrar man dessutom att de gör ett så bra jobb som möjligt.

Väderskydd för höjd kvalitet och produktivitet

Underlätta för arbetarnas situation och resultatet kommer att påverkas till det bättre. Väder och vind står ofta i vägen för möjligheten att göra ett optimalt jobb för byggarbetare. Dessutom kan ett bra skydd göra att det blir enklare att installera bra ljus för arbetet. Genom att ta hjälp av våra väderskydd i västerås kan man alltså göra dubbel vinst. Man skyddar byggnaden från att dra åt sig regn och fukt, och man skyddar arbetarna från kyla och vind.

Väderskydd för att underlätta för planering

Alla som någonsin jobbat på ett bygge i Sverige vet att planeringen ofta äventyras av växlingar i vädret. Med våra heltäckande anordningar kan vi se till att arbetsplatsen känns som inomhus. Detta gör i förlängningen att arbetsteamet enklare kan lägga upp planeringen av arbetet utan att behöva avbryta på grund av regn och rusk. Möjligheten till planering leder ofta till kortare byggtider överlag. Så, skydda dig mot väderlek, reducera förekomsten av avbrott och rädda dyrbar tid!

Tryggheten först – med säkra väderskydd

På Nybohov Ställning prioriterar vi säkerhet framför allt annat. Ett bra och effektivt sätt att nå säkra arbetsförhållanden och säkra byggen är genom väderskyddsanläggningar. Vi tummar aldrig på säkerheten, men låter samtidigt inte försiktigheten gå ut över resultatet. Det finns flera säkerhetsskäl till att använda skyddsanordningar för ett byggprojekt. Nedan nämns några av dem.

Väderskydd mot fukt

De allra flesta känner till vikten av att tänka på brandsäkerhet eller hållfasthet när det gäller byggnadsprojekt. Få känner till att fuktsäkerhet är minst lika viktigt att tänka på, och det är just vad ett skydd garanterar. Under de senaste åren har det hänt vid flera tillfällen att byggfirmor har byggt in fukt i byggnaden, eftersom man slarvat med fuktsäkerheten. Siffror visar att fuktskador orsakar miljardbelopp i skador för svenska byggen varje år. Det är särskilt viktigt med ett bra skydd mot fukt när man arbetar med träbyggnader. Nybohov Ställning tillhandahåller täta och hållbara väderskydd till västeråssområdet, vilket ger hållbara och säkra bygg- och renoveringsprojekt. Både för arbetstagare och byggnader. Slipp obehagliga överraskningar i form av fukt, helt enkelt!

Säker montering av väderskydd

Om man aldrig har använt sig av väderskydd förut är det extra viktigt för säkerheten att man följer instruktionerna. För att minimera eventuella risker rekommenderar vi därför att monteringsanvisningarna till punkt och pricka följs. Vidare ska konstruktionsberäkningarna fastslås och underhållsplanen bestämmas tillsammans med kunden. Hos Nybohov Ställning har vi alltid en nära dialog med beställaren. Detta för att arbetet både ska gå till på rätt sätt och i enlighet med regler och förväntningar från kunden. Det är viktigt att komma ihåg att varje byggnadsställning är unik. Det gör att man måste dimensionera skyddet för varje enskilt fall. Väderskyddet ska trots allt kunna skydda mot belastning från såväl vind, regn och snö som från människor.

Säkra arbetsförhållanden med väderskydd

Genom att installera en anordning som skyddar mot väder kan du förbättra arbetsmiljön för arbetstagarna. Det finns mycket att vinna i mått av trivsel på arbetsplatsen här. De slipper att arbeta med fuktiga arbetskläder. De kommer kunna koncentrera sig på och utföra fler arbetsuppgifter på en gång. De får helt enkelt arbeta i en behaglig och torr tillvaro, istället för en vindpiskad, blöt och osäker miljö. Förekomsten av olycksfall och arbetsskador minskar väsentligt med hjälp av Nybohov Ställning och våra högkvalitativa väderskydd i västerås.

Olika typer av väderskydd

Få vet kanske om det – men det finns en uppsjö av olika varianter på marknaden idag. Varje bygge har unika behov, och därför finns anordningar redo för alla syften. Genom att ta hjälp av våra skyddsanordningar får kunden möjlighet att planera arbetet utan att ta hänsyn till väderlek. Detta kan faktiskt göra att kunden sparar in så mycket som en femtedel av arbetstiden! Nybohov Ställning erbjuder ett stort utbud av väderskydd för västeråssbyggen. Oavsett om du vill utföra ett litet eller ett stort byggprojekt. Oavsett om vädret är kokhett, om det regnar eller om det snöar. Och oavsett om du ska jobba med isolering, gjutning, snickeri, svetsning eller om du ska lägga plåt. De lösningar inom väderskydd som vi ger västeråsarna kan anpassas efter alla tänkbara byggprojekt.

Väderskydd som tak

En fast takskydd är en stabil anläggning i stark aluminium som ska stå pall för i stort sett all påfrestning. Bärigheten i dessa anordningar är enorm för att de ska de ska kunna garantera säkerheten på bygget. Både för arbetstagare och för renoveringsobjektet eller byggnaden. Det finns stränga regler för hur lösningen ska verkställas, och därför är det viktigt att den som gör det har rätt kompetens. På Nybohov Ställning garanterar vi att detta sker enligt konstens alla regler. Vi har lång och uteslutande god erfarenhet av att sätta upp takväderskydd i Stockholm. Taklösningarna sätts upp på ett sätt som gör att inga regn- eller snölaster kan äventyra säkerheten. Det garanterar vi!

Väderskydd för fasad

Detta är ett av de allra vanligaste lösningarna på marknaden. En plastduk fästs på yttersidan av fasadställningen och löper längs med den, från marken till toppen. Dessa typer av anordningar används för att begränsa väderpåfrestningen mot både arbetare och fasad. Visst fasadarbete är särskilt känsligt mot väder och vind. Om du exempelvis ska måla, mura eller putsa fasaden så kan du räkna med att behöva skydda den extra. Då rekommenderar vi starkt våra högkvalitativa fasadväderskydd som vi regelbundet tillhandahåller västeråssbyggen med. Även när det gäller denna typ av skydd så är erfarenhet och kompetens oerhört viktigt för att jobbet ska bli gjort på korrekt sätt. Om inte plastduken är ordentligt fastspänd i ställningen så finns risken att den, vid vindpåfrestning, blåser av. Detta kan förstår orsaka skada för allmänheten, och risken för detta bör därför till varje pris minimeras. På Nybohov Ställning har vi många som har lång erfarenhet av att dimensionera och tillämpa fasadskydd.

Okunskap om väderskydd

Förekomsten av väderskydd på svenska byggen ökar. Fördelarna är många, men trots det finns det fortfarande en utbredd okunskap om metoden. Detta gör att många byggen, trots att de skulle behöva, avstår från att använda skyddsanordningar. För många människor är det ännu inte självklart vad den här typen av säkerhetsanordning innebär. Det beror delvis på att definitionen av vad det innebär inte är tillräckligt tydlig. Kunder kan uppleva att de inte vet vad de får för sina pengar. Ett ”väderskydd” kan egentligen handla om allt ifrån en simpel presenning till ett fullskaligt skydd. Skillnaden är förstås enorm. Definitionen av vad kunden får är alltså inte alltid glasklar, och det tycker vi är väldigt synd. Men trenden är på väg att vända! Nybohov Ställning är en stark bidragande faktor till attitydförändringen gentemot väderskydd i västerås. Vi är medvetna om att varje enskilt byggprojekt har unika behov. Därför är det otroligt viktigt att kunderna ska kunna vänta sig väderskydd som är specialanpassade för just deras arbete. När vi får uppdrag ser vi till att huvudsakligen förse kunden med två saker. 1. Högkvalitativt, anpassat och säkert skydd. 2. Rikligt med tydlig information om pris för arbetet och omfattning av arbetet. Genom att föra tydlig dialog med kunden både innan och under arbetets gång så undviker vi missförstånd. Det är en förutsättning för ett bra samarbete!

Vilka är vi?

Till den som är på jakt efter kvalitativa, säkra och smidiga väderskydd i västerås – Du har kommit rätt! Nybohov Ställning är en av de största leverantörerna av dessa anordningar i länet. Vi erbjuder byggnadsställningar och skydd för såväl stora som små bygg- och renoveringsprojekt. Vi är helt enkelt proffs inom vårt område. Det är därför allt fler privatpersoner och firmor som behöver väderskydd i västerås kommer till oss.

Väderskydd i västerås med omnejd

Vår verksamhet finns i hela Storstockholm med omnejd. Med hjälp av vårt enorma lager av utrustning kan vi förse byggen över hela länet med anordningar samtidigt. I vårt stora utbud finns väderskydd för alla möjliga syften. Oavsett om du ska putsa, mura, måla, lägga plåt eller jobba med fasad eller tak så kan vi hjälpa dig. Även vädertak, byggplattformar, industriplattformar och scenbyggen finns i vår arsenal av expertis! Nybohov har samarbeten med många av de mest kvalificerade byggfirmorna i området, och vi förser regelbundet byggiganterna med väderskydd i Stockholm.

Med kunden i fokus

För oss hamnar alltid kunden i första rummet. Vi förser alltid våra kunder med den allra bästa och säkraste utrustningen, till ett bra pris och med schyssta villkor. På Nybohov Ställning har vi extremt högt ställda krav på oss själva och våra väderskydd vad gäller säkerhet. Vi följer alltid reglerna för bygganordningar till punkt och pricka i varje moment för att inte äventyra kundens och arbetstagarnas säkerhet. Vidare är vi också mycket mån om att hålla en regelbunden dialog med kunden, både innan, under och efter arbetet. Det kan handla om en stor och viktig affär för kunden, och då är vi övertygade om att transparens är viktigt. Vi ser därför till att alltid hålla regelbunden kontakt och göra kunderna medvetna om pris och omfattning av våra tjänster inom väderskydd. På det här sättet lyckas vi på Nybohov både behålla trogna kunder och generera nya ryktesvägen. Vi vet att ett gott anseende inte bara är någonting man får – Det förtjänar man!